Téarmaí & Coinníollacha

Iarann Staffroom i gcónaí an leibhéal is airde seirbhísí a sholáthar dá úsáideoirí uile Is eagraíocht atá dírithe ar an gcustaiméir muid. Tugaimid cuireadh dár n-úsáideoirí teagmháil a dhéanamh linn chun ár n-áiseanna a fheabhsú agus chun cabhrú linn leanúint den tseirbhís is fearr is féidir a sholáthar.

Is le Staffroom agus le Church Support Group ár seirbhísí, a chuimsíonn an suíomh gréasáin www.staffroom.ie, a dhearadh, a bhogearra agus a ghnéite gaolmhar agus níor cheart iad a chóipeáil.

Agus an suíomh gréasáin seo á úsáid acu, glacann úsáideoirí leis na Téarmaí agus Coinníollacha seo. Tagraímid don dá théarma úsáideoir nó úsáideoirí mar fhostóir / fhostóirí, fógróir / fhógraithe poist, institiúid / institiúidí oideachais, eagraíocht / eagraíochtaí, comhlucht/ comhluchtaí, cuardaitheoir / cuardaitheoirí poist, nó aon duine eile a úsáideann an suíomh gréasáin seo agus na seirbhísí a sholáthraímid.

Forchoimeádann Staffroom an ceart clárú ar bith nó ordú nach bhfuil oiriúnach nó nach n-urramaíonn cearta daoine eile a dhiúltú, a chur ar fionraí nó a chealú de réir rialacháin Phoblacht na hÉireann. Ina theannta sin, féadfaidh an Staffroom caingean dlí a ghlacadh maidir le húsáideoirí má mheasann sé gurb é sin an bealach cóír chun dul ar aghaidh faoi rialacháin Phoblacht na hÉireann.

Gan aisíocaíochtaí a dhéanamh: Ní bheidh rochtain ag custaiméirí a sháraigh cearta daoine eile trí mhí-úsáid a bhaint as an suíomh gréasáin seo ar aon aisíocaíocht ón Staffroom.

Uasdátú ar ár T&C: Forchoimeádann Staffroom na cearta chun an T&C agus an suíomh gréasáin seo a uasdátú gan fógra a thabhairt dá úsáideoirí roimhré.

Seirbhísí: Forchoimeádann an Staffroom na cearta chun a sheirbhísí a uasdátú, a fheabhsú nó a chealú gan cead a fháil roimhré óna úsáideoirí. Níl Staffroom freagrach as aon chur isteach nó briseadh as a sheirbhísí nó as cliseadh córais a d’fhéadfadh tarlú am ar bith ar chúiseanna éagsúla. Ar an gcaoi chéanna, níl an Staffroom freagrach as aon earráid a d’fhéadfadh a bheith ar an láithreán gréasáin seo. Níl ach úsáideoirí faoi dhliteanas as aon riosca a éiríonn as seirbhísí Staffroom a úsáid.

Rialacháin agus nósanna imeachta gníomhacha: Rialaíonn an Roinn Oideachais agus Scileanna in Éirinn folúntais i mbunscoileanna https://www.education.ie/en/ . Tá fostóirí agus cuardaitheoirí fostaíochta araon ag leibhéal an bhunoideachais freagrach as rialáil agus nósanna imeachta uasdátaithe a leanúint agus baill foirne á n-earcú nó ag cur isteach ar phoist sna hinstitiúidí oideachais sin.

Cruinneas sonraí agus eolais: Caithfidh cláraitheoirí nó úsáideoirí eile an láithreáin ghréasáin seo eolas cruinn a sholáthar do Staffroom ag am ar bith a úsáideann siad seirbhísí Staffroom agus a thairseach. Níl an Staffroom faoi dhliteanas as aon mhíchruinneas, neamhiomlán, bréagach, mícheart nó cás den sórt céanna leis maidir leis an ábhar nó an t-eolas a sholáthraíonn a úsáideoirí, tríú páirtithe ar an suíomh gréasáin seo nó a sholáthraíonn aon nasc eile a luaitear ar an suíomh gréasáin seo. Dá réir sin, níl aon fhreagracht ar Staffroom as an eolas a sholáthraíonn a úsáideoirí ag céim ar bith den phróiseas earcaíochta nó tar éis a chur i gcrích. Ar an gcaoi chéanna, níl aon fhreagracht ar Staffroom mar thoradh ar an bpróiseas earcaíochta.

Bailiú agus bainistiú eolais: Bailíonn agus bainistíonn Staffroom sonraí ar bhealach trédhearcach measúil a chomhlíonann caighdeáin GDPR. Léigh ár bPolasaí Príobháideachais chun tuilleadh eolais a fháil.

Íocaíocht: Chun folúntais a fhógairt ar shuíomh gréasáin Staffroom, ba chóir do scoileanna táille a íoc dár gcóras gach bliain. Déantar síntiúis ón 1 Meán Fómhair go dtí an 30 Lúnasa gach bliain agus clúdaíonn sé fógraí poist gan teorainn. Soláthraímid roghanna éagsúla íocaíochtaí chun an próiseas íocaíochta a éascú dóibh, lena n-áirítear PayPal nó modh eile dá samhail.

Faisnéis airgeadais: Bailímid agus próiseálaimid faisnéis airgeadais atá teastáil chun dlíthe cánach na hÉireann a chomhlíonadh agus chun críocha billeála. Tugtar an fhaisnéis seo dúinn le cead ár gcustaiméirí.

Athnuachan síntiús: Bíonn síntiúis le hathnuachan gach bliain. Coimeádfar cuntais sa chóras Staffroom agus cuirfear i ngníomh go hiomlán iad nuair atá an íocaíocht creidiúnaithe inár gcóras cuntasaíochta. Ní féidir ach le sealbhóirí cuntais lánghníomhachtaithe poist a phostáil.

Comhaontú foriomlán: Glacann úsáideoirí seirbhísí Staffroom agus úsáideoirí an láithreáin ghréasáin seo leis na Téarmaí agus Coinníollacha seo.

Uasdátú is déanaí Meitheamh 2019
Le haghaidh tuilleadh eolais a fháil maidir lenár bPolasaí Príobháideachais cliceáil anseo le do thoil.