Post Múinteoireachta Ionadaíocha (STP) – D’iarrthóirí

Is seirbhís fógraíochta í seo atá curtha ar fáil ag Staffroom.ie do scoileanna agus d’iarrthóirí chun cabhru le scoileanna dul i ngleic le ganntanas múinteoirí do phoist ghearrthéarmacha (poist mhúinteoireachta ionadaíocha). These types of vacancies are less than 24 calendar week-longer.

Más múinteoir láncháilithe thú a bhfuil suim agat i bhfolúntais ghearrthéarmacha agus gur mhaith leat go dtabharfaí foláireamh duit nuair a bhíonn poist ionadaíocha teagaisc ar fáil, cláraigh le do thoil ar ár gcóras nó, má tá tú chláraithe linn cheana, ní gá ach foláirimh a uasdátú ar do chuntas Staffroom.ie. Tá ár seirbhísí uilig saor in aisce do chuardaitheoirí fostaíochta.

Nuair a bhunaíonn tú foláireamh maidir le poist mhúinteoireachta ionadaíocha ar do phróifíl Staffroom.ie, seolfar foláireamh chugat nuair a bheidh folúntas den chineál seo ag scoil i gcontaetha ina bhfuil tú sásta oibriú iontu.

Tá Ciorclán 0031/2011 ag Roinn Oideachais agus Scileanna na hÉireann ina luaitear earcaíocht, clárú agus cáilíochtaí múinteoirí. Tuilleadh eolais anseo.

Má cheaptar tú i bPost Múinteoireachta Ionadaíoch, cuimhnigh na cáipéisí riachtanacha a thabhairt leat ar do chéad lá mar Mhúinteoir Ionadaíoch le cur i láthair don Phríomhoide.