Administrative Principal

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
Scoil Naomh Colmchille - (16880w)
Seoladh Poist
Craigtown
Carndonagh
F93 Ry20
Contae
Dún na nGall
Inscne na Scoile
Co-Educational
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
DEIS Rural
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
7
Líon Rollacháin Reatha
171
Uimhir Rolla na Schoile
16880w
Sonraí Poist
Ceannlíne
Administrative Principal
Comhartha aitheantais an Phoist
5846
Catagóirí Folúntas
Príomhoide
Cineál poist
Buan
Dáta le gníomhachtú an fhógra
12/02/2024
Dáta deiridh an iarratais
31/05/2024
Dáta tosaithe
29/08/2024
Líon folúntas
1
Painéal na nIarratasóirí
No
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
Administrative Principal post

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Litir Iarratais
  • Foirm Chaighdeánach Iarratais do phost mar Phríomhoide
  • Clárú na Comhairle Múinteoireachta
Aighneachtaí Iarratais
Post
Déan iarratas chuig
The Chairman BOM, Scoil Naomh Colmcille, Craigtown, Carndonagh, Co. Donegal
Eolas breise
www.craigtown.ie
Priontaigh an postáil seo