Teacher

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
Ballyhea N S
Seoladh Poist
Ballyhea
Rathluirc
P56KA44
Contae
Corcaigh
Inscne na Scoile
Co-Educational
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
DEIS Rural
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
8
Líon Rollacháin Reatha
154
Uimhir Rolla na Schoile
17112F
Sonraí Poist
Ceannlíne
Teacher
Comhartha aitheantais an Phoist
5661
Catagóirí Folúntas
Múinteoir
Cineál poist
Painéal Forlíontach Buan le dualgais tosaigh
Dáta le gníomhachtú an fhógra
14/09/2023
Dáta deiridh an iarratais
18/09/2023
Dáta tosaithe
25/09/2023
Líon folúntas
1
Painéal na nIarratasóirí
Yes
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
The Board of Management wishes to invite expressions of interest in a permanent vacancy with initial duties in a multi-grade classroom from teachers listed on the Supplementary Panel for the Diocese of Cloyne.
The following skills, experience and qualifications are desirable:
• probation
• recognised certificate to teach Religious Education
• and experience in the following areas would be advantageous: Aistear, Literacy Lift Off, lesson planning in a multigrade setting, Sacrament class preparation, as well as a willingness to integrate fully into the school community.
An expression of interest should be forwarded to the Chairperson of the Board of Management at the following postal address:
Chairperson of the Board of Management,
Ballyhea National School,
Ballyhea,
Charleville
Co. Cork, P56 KA44
by the 18th of September, 2023, being five calendar days from the date of this advertisement.

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Cóip de Theastais, Dioplómaí, Céimeanna
  • CV (Ceangailte)
  • Litir Iarratais
  • Moltóirí (ainm, ról, uimhir teagmhála)
  • Foirm Iarratais Chaighdeánach do Phoist Teagaisc
  • Clárú na Comhairle Múinteoireachta
  • Gráid don Chleachtas Teagaisc
Aighneachtaí Iarratais
Post
Déan iarratas chuig
Chairperson of the Board of Management, Ballyhea National School, Ballyhea, Co. Cork, P56 KA44
Priontaigh an postáil seo