Special Class Teacher ASD

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
Scoil Mhuire Agus Chormaic
Seoladh Poist
Kilcormac
Kilcormac
R42 RC92
Contae
Uíbh Fhailí
Inscne na Scoile
Co-Educational
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
DEIS Rural
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
7
Líon Rollacháin Reatha
115
Uimhir Rolla na Schoile
20387P
Sonraí Poist
Ceannlíne
Special Class Teacher ASD
Comhartha aitheantais an Phoist
5657
Catagóirí Folúntas
Special Class Teacher ASD
Cineál poist
Painéal Forlíontach Buan le dualgais tosaigh
Dáta le gníomhachtú an fhógra
14/09/2023
Dáta deiridh an iarratais
19/09/2023
Dáta tosaithe
23/10/2023
Líon folúntas
1
Athfhógra
No
Painéal na nIarratasóirí
Yes
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
Special Class Teacher ASD

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Cóip de Theastais, Dioplómaí, Céimeanna
  • CV (Ceangailte)
  • Litir Iarratais
  • Moltóirí (ainm, ról, uimhir teagmhála)
  • Foirm Iarratais Chaighdeánach do Phoist Teagaisc
  • Clárú na Comhairle Múinteoireachta
  • Gráid don Chleachtas Teagaisc
Aighneachtaí Iarratais
Ríomhphost
Post
Déan iarratas chuig
Priontaigh an postáil seo