Special Needs Assistant

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
Scoil Mháirtín
Seoladh Poist
Chapel Road
Kilworth
P61D504
Contae
Corcaigh
Inscne na Scoile
Co-Educational
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
Mainstream with Special Classes
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
19
Líon Rollacháin Reatha
302
Uimhir Rolla na Schoile
20204E
Sonraí Poist
Ceannlíne
Special Needs Assistant
Comhartha aitheantais an Phoist
4872
Catagóirí Folúntas
Cúntóir Riachtanas Speisialta
Cineál poist
Buan
Dáta le gníomhachtú an fhógra
09/05/2023
Dáta deiridh an iarratais
24/05/2023
Dáta tosaithe
30/08/2023
Líon folúntas
2
Athfhógra
No
Painéal na nIarratasóirí
Yes
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
2 SNA's required for September.

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Cóip de Theastais, Dioplómaí, Céimeanna
  • Litir Iarratais
  • Moltóirí (ainm, ról, uimhir teagmhála)
  • Foirm Iarratais Chaighdeánach do Phoist CRS
Aighneachtaí Iarratais
Ríomhphost
Déan iarratas chuig
The Chairperson
Eolas breise
kilworthns.ie
Priontaigh an postáil seo