Teacher

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
Gaelscoil Na Camóige
Seoladh Poist
Bóthar an Úlloird
Cluain Dolcain
D22X048
Contae
Áth Cliath
Inscne na Scoile
Co-Educational
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
Gaelscoil
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
12
Líon Rollacháin Reatha
231
Uimhir Rolla na Schoile
19991A
Sonraí Poist
Ceannlíne
Teacher
Comhartha aitheantais an Phoist
4630
Catagóirí Folúntas
Múinteoir
Cineál poist
Cuspóir Sonraithe
Dáta le gníomhachtú an fhógra
22/11/2022
Dáta deiridh an iarratais
13/12/2022
Dáta tosaithe
05/01/2023
Líon folúntas
1
Athfhógra
Yes
Painéal na nIarratasóirí
Yes
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Litir Iarratais
  • Foirm Iarratais Chaighdeánach do Phoist Teagaisc - leagan Ghaeilge
Aighneachtaí Iarratais
Ríomhphost
Ríomhphost
Déan iarratas chuig
Aoife Ní Raghallaigh
Eolas breise
www.gsnc.ie
Priontaigh an postáil seo