Teacher

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
St Kilian's Junior School
Seoladh Poist
Kingswood Heights
Castleview
D24H303
Contae
Áth Cliath
Inscne na Scoile
Co-Educational
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
Mainstream
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
17
Líon Rollacháin Reatha
280
Uimhir Rolla na Schoile
19556F
Sonraí Poist
Ceannlíne
Teacher
Comhartha aitheantais an Phoist
4500
Catagóirí Folúntas
Múinteoir
Cineál poist
Téarma Seasta
Dáta le gníomhachtú an fhógra
25/11/2022
Dáta deiridh an iarratais
02/12/2022
Dáta tosaithe
05/01/2023
Líon folúntas
1
Athfhógra
Yes
Painéal na nIarratasóirí
No
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
mainstream class teacher

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Cóip de Theastais, Dioplómaí, Céimeanna
  • Litir Iarratais
  • Moltóirí (ainm, ról, uimhir teagmhála)
  • Foirm Iarratais Chaighdeánach do Phoist Teagaisc
  • Clárú na Comhairle Múinteoireachta
  • Gráid don Chleachtas Teagaisc
Aighneachtaí Iarratais
Ríomhphost
Ríomhphost
Déan iarratas chuig
Ms. E. Lowry, Chairperson, St. Kilian's JNS
Eolas breise
www.stkiliansjns.ie
Priontaigh an postáil seo