Teacher

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
St. Patrick's Primary School
Seoladh Poist
Hazelhatch
Celbridge
W23Y300
Contae
Cill Dara
Inscne na Scoile
Co-Educational
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
Mainstream
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
25
Líon Rollacháin Reatha
415
Uimhir Rolla na Schoile
20257C
Sonraí Poist
Ceannlíne
Teacher
Comhartha aitheantais an Phoist
2823
Catagóirí Folúntas
Múinteoir
Cineál poist
Téarma Seasta
Dáta le gníomhachtú an fhógra
17/09/2021
Dáta deiridh an iarratais
24/09/2021
Dáta tosaithe
22/09/2021
Líon folúntas
1
Athfhógra
No
Painéal na nIarratasóirí
Yes
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • CV (Ceanglóir Neamhcheangailte / Sleamhnáin)
  • Litir Iarratais
  • Moltóirí (ainm, ról, uimhir teagmhála)
  • Clárú na Comhairle Múinteoireachta
Aighneachtaí Iarratais
Post
Déan iarratas chuig
Chairperson, St. Patrick's Primary, Hazelhatch, Celbridge, Co. Kildare. W23Y300
Priontaigh an postáil seo