Teacher

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
S N Ard Mhuire
Seoladh Poist
Ballsgrove
Drogheda
A92 FD60
Contae
Inscne na Scoile
Co-Educational
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
DEIS Band 1
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
23
Líon Rollacháin Reatha
309
Uimhir Rolla na Schoile
19215C
Sonraí Poist
Ceannlíne
Teacher
Comhartha aitheantais an Phoist
2632
Catagóirí Folúntas
Múinteoir
Cineál poist
Painéal Forlíontach Buan le dualgais tosaigh
Dáta le gníomhachtú an fhógra
30/07/2021
Dáta deiridh an iarratais
05/08/2021
Dáta tosaithe
01/09/2021
Líon folúntas
1
Athfhógra
No
Painéal na nIarratasóirí
Yes
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
The Board of management wishes to invite expressions of interest in a permanent vacancy with initial duties in mainstream from teachers listed on the Supplementary Panel for the Diocese of Meath.
An expression of interest should be forwarded to the Chairperson of the Board of Management at the following email address: [email protected]
by the 4th day of August 2021being 5 calendar days from the date of this advertisement.

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Cóip de Theastais, Dioplómaí, Céimeanna
  • Litir Iarratais
  • Moltóirí (ainm, ról, uimhir teagmhála)
  • Foirm Iarratais Chaighdeánach do Phoist Teagaisc
  • Clárú na Comhairle Múinteoireachta
Aighneachtaí Iarratais
Ríomhphost
Ríomhphost
Déan iarratas chuig
Priontaigh an postáil seo