Special Needs Assistant

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
Scoil Na Mbraithre
Seoladh Poist
Baker's Road
Charleville
P56FX51
Contae
Corcaigh
Inscne na Scoile
Boys
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
DEIS Band 1
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
20
Líon Rollacháin Reatha
195
Uimhir Rolla na Schoile
16681Q
Sonraí Poist
Ceannlíne
Special Needs Assistant
Comhartha aitheantais an Phoist
2629
Catagóirí Folúntas
Cúntóir Riachtanas Speisialta
Cineál poist
Téarma Seasta
Dáta le gníomhachtú an fhógra
30/07/2021
Dáta deiridh an iarratais
13/08/2021
Dáta tosaithe
27/08/2021
Líon folúntas
1
Athfhógra
No
Painéal na nIarratasóirí
Yes
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
16 hours per week.

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Cóip de Theastais, Dioplómaí, Céimeanna
  • CV (Ceangailte)
  • Litir Iarratais
Aighneachtaí Iarratais
Post
Déan iarratas chuig
The Chairperson
Priontaigh an postáil seo