Teacher for EBD Class

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
St Pauls Senior Ns
Seoladh Poist
Marley's Lane
Drogheda
A92D232
Contae
Inscne na Scoile
Co-Educational
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
DEIS Band 1
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
37
Líon Rollacháin Reatha
454
Uimhir Rolla na Schoile
19678T
Sonraí Poist
Ceannlíne
Teacher for EBD Class
Comhartha aitheantais an Phoist
2611
Catagóirí Folúntas
Múinteoir
Cineál poist
Buan
Dáta le gníomhachtú an fhógra
27/07/2021
Dáta deiridh an iarratais
03/08/2021
Dáta tosaithe
01/09/2021
Líon folúntas
1
Athfhógra
No
Painéal na nIarratasóirí
Yes
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
EBD Class Teacher

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Litir Iarratais
  • Moltóirí (ainm, ról, uimhir teagmhála)
  • Foirm Iarratais Chaighdeánach do Phoist Teagaisc
Aighneachtaí Iarratais
Ríomhphost
Ríomhphost
Déan iarratas chuig
Chairperson of BoM
Eolas breise
Please include copy of certificate to teach Religion.
Priontaigh an postáil seo