Teacher

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
Scoil Mhuire Ns
Seoladh Poist
Scoil Mhuire NS
Mooncoin,
Kilkenny
X91KC92
Contae
Cill Chainnigh
Inscne na Scoile
Co-Educational
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
Mainstream with Special Classes
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
17
Líon Rollacháin Reatha
284
Uimhir Rolla na Schoile
20492M
Sonraí Poist
Ceannlíne
Teacher
Comhartha aitheantais an Phoist
2552
Catagóirí Folúntas
Múinteoir
Cineál poist
Cuspóir Sonraithe
Dáta le gníomhachtú an fhógra
15/07/2021
Dáta deiridh an iarratais
29/07/2021
Dáta tosaithe
31/08/2021
Líon folúntas
1
Athfhógra
No
Painéal na nIarratasóirí
Yes
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
Substitute mainstream position covering Parental Leave

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Litir Iarratais
  • Moltóirí (ainm, ról, uimhir teagmhála)
  • Foirm Iarratais Chaighdeánach do Phoist Teagaisc
  • Clárú na Comhairle Múinteoireachta
  • Gráid don Chleachtas Teagaisc
Aighneachtaí Iarratais
Post
Déan iarratas chuig
The Chairperson, Board of Management, Scoil Mhuire NS, Mooncoin, Co. Kilkenny, X91KC92
Eolas breise
www.scoilmhuiremooncoin.ie
Priontaigh an postáil seo