Teacher

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
Douglas B N S
Seoladh Poist
Douglas Village
Douglas
T12FW11
Contae
Corcaigh
Inscne na Scoile
Boys
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
Mainstream with Special Classes
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
28
Líon Rollacháin Reatha
382
Uimhir Rolla na Schoile
13828F
Sonraí Poist
Ceannlíne
Teacher
Comhartha aitheantais an Phoist
2345
Catagóirí Folúntas
Múinteoir
Cineál poist
Téarma Seasta
Dáta le gníomhachtú an fhógra
16/06/2021
Dáta deiridh an iarratais
30/06/2021
Dáta tosaithe
25/08/2021
Líon folúntas
1
Athfhógra
No
Painéal na nIarratasóirí
Yes
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
The filling of the post is subject to the post not being required for the main panel redeployment process.
This is a fixed term position arising from a job share arrangement.

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Cóip de Theastais, Dioplómaí, Céimeanna
  • CV (Ceanglóir Neamhcheangailte / Sleamhnáin)
  • Litir Iarratais
  • Moltóirí (ainm, ról, uimhir teagmhála)
  • Clárú na Comhairle Múinteoireachta
Aighneachtaí Iarratais
Post
Déan iarratas chuig
Chairperson Board of Management
Eolas breise
stcolumbasbns.ie
Priontaigh an postáil seo