Mainstream Teacher

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
Marley Grange Ns
Seoladh Poist
Divine Word National School
Marley Grange,
Marley Grange
D16FF62
Contae
Áth Cliath
Inscne na Scoile
Co-Educational
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
Mainstream
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
27
Líon Rollacháin Reatha
497
Uimhir Rolla na Schoile
19574H
Sonraí Poist
Ceannlíne
Mainstream Teacher
Comhartha aitheantais an Phoist
2317
Catagóirí Folúntas
Múinteoir
Cineál poist
Téarma Seasta
Dáta le gníomhachtú an fhógra
15/06/2021
Dáta deiridh an iarratais
29/06/2021
Dáta tosaithe
30/08/2021
Líon folúntas
1
Athfhógra
No
Painéal na nIarratasóirí
Yes
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
This is a fixed term position in the Divine Word NS, Marley Grange ,covering a career break for one year.

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Litir Iarratais
  • Foirm Iarratais Chaighdeánach do Phoist Teagaisc
  • Clárú na Comhairle Múinteoireachta
  • Gráid don Chleachtas Teagaisc
Aighneachtaí Iarratais
Ríomhphost
Déan iarratas chuig
The Chairperson, Prof Daire Keogh
Eolas breise
www.divinewordns.ie
Priontaigh an postáil seo