Special Needs Assistant

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
St Patrick's De La Salle Bns
Seoladh Poist
Cootes Lane,
Kilkenny.
Kilkenny
R95DX8O
Contae
Ceatharlach
Inscne na Scoile
Boys
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
Mainstream with Special Classes
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
11
Líon Rollacháin Reatha
383
Uimhir Rolla na Schoile
17854D
Sonraí Poist
Ceannlíne
Special Needs Assistant
Comhartha aitheantais an Phoist
2081
Catagóirí Folúntas
Cúntóir Riachtanas Speisialta
Cineál poist
Buan
Dáta le gníomhachtú an fhógra
16/04/2021
Dáta deiridh an iarratais
30/04/2021
Dáta tosaithe
24/05/2021
Líon folúntas
1
Athfhógra
No
Painéal na nIarratasóirí
Yes
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
0.83 SNA position in ASD Class

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Litir Iarratais
  • Moltóirí (ainm, ról, uimhir teagmhála)
  • Foirm Iarratais Chaighdeánach do Phoist CRS
Aighneachtaí Iarratais
Ríomhphost
Déan iarratas chuig
Eolas breise
www.hacketstownns.com
Priontaigh an postáil seo