Teacher

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
St Anne's Primary School
Seoladh Poist
Smith's Road,
Charleville
Charleville
P56 AH79
Contae
Corcaigh
Inscne na Scoile
Girls
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
Mainstream
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
10
Líon Rollacháin Reatha
186
Uimhir Rolla na Schoile
17156c
Sonraí Poist
Ceannlíne
Teacher
Comhartha aitheantais an Phoist
1828
Catagóirí Folúntas
Múinteoir
Cineál poist
Téarma Seasta
Dáta le gníomhachtú an fhógra
26/10/2020
Dáta deiridh an iarratais
03/11/2020
Dáta tosaithe
04/12/2020
Líon folúntas
1
Athfhógra
No
Painéal na nIarratasóirí
No
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
Fixed Term 25th June 2021

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Litir Iarratais
  • Moltóirí (ainm, ról, uimhir teagmhála)
  • Foirm Iarratais Chaighdeánach do Phoist Teagaisc
Aighneachtaí Iarratais
Post
Déan iarratas chuig
Chairperson of Board of Management
Priontaigh an postáil seo