Teacher

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
St Patricks B N S
Seoladh Poist
Gardiner's Hill
Gardiner's Hill
Cork
T23AX20
Contae
Corcaigh
Inscne na Scoile
Boys
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
DEIS Band 1
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
21
Líon Rollacháin Reatha
194
Uimhir Rolla na Schoile
17045Q
Sonraí Poist
Ceannlíne
Teacher
Comhartha aitheantais an Phoist
1826
Catagóirí Folúntas
Múinteoir
Cineál poist
Téarma Seasta
Dáta le gníomhachtú an fhógra
23/10/2020
Dáta deiridh an iarratais
06/11/2020
Dáta tosaithe
16/11/2020
Líon folúntas
1
Athfhógra
No
Painéal na nIarratasóirí
Yes
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
Fixed Term Temporary Post
SEN teacher

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Cóip de Theastais, Dioplómaí, Céimeanna
  • Litir Iarratais
  • Foirm Iarratais Chaighdeánach do Phoist Teagaisc
  • Clárú na Comhairle Múinteoireachta
Aighneachtaí Iarratais
Post
Déan iarratas chuig
The Chairperson, St. Patrick's Boys School, Gardiners Hill, Cork.
Eolas breise
www.stpatricksboys.net
Priontaigh an postáil seo