Special Needs Assistant –

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
Holy Family National School
Seoladh Poist
Rathcoole
Co. Dublin
D24XH22
Contae
Áth Cliath
Inscne na Scoile
Co-Educational
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
Mainstream
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
39
Líon Rollacháin Reatha
700
Uimhir Rolla na Schoile
13217W
Sonraí Poist
Ceannlíne
Special Needs Assistant -
Comhartha aitheantais an Phoist
1810
Catagóirí Folúntas
Cúntóir Riachtanas Speisialta
Cineál poist
Buan
Dáta le gníomhachtú an fhógra
19/10/2020
Dáta deiridh an iarratais
26/10/2020
Dáta tosaithe
09/11/2020
Líon folúntas
1
Athfhógra
No
Painéal na nIarratasóirí
Yes
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
Permanent SNA Position 0.83 - Infant Day - 25.56 hours per week

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Cóip de Theastais, Dioplómaí, Céimeanna
  • Litir Iarratais
  • Moltóirí (ainm, ról, uimhir teagmhála)
  • Foirm Iarratais Chaighdeánach do Phoist CRS
Aighneachtaí Iarratais
Ríomhphost
Déan iarratas chuig
Eolas breise
www.holyfamilyns.ie
Priontaigh an postáil seo