Teacher

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
St Marks Special School
Seoladh Poist
Piercetown,
Station Road
Newbridge
W12 XY09
Contae
Cill Dara
Inscne na Scoile
Co-Educational
Leibhéal na scoile
Other
Cineál Scoile
Special School
Pátrúnacht na Scoile
Other
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
13
Líon Rollacháin Reatha
96
Uimhir Rolla na Schoile
19455W
Sonraí Poist
Ceannlíne
Teacher
Comhartha aitheantais an Phoist
1770
Catagóirí Folúntas
Múinteoir
Cineál poist
Téarma Seasta
Dáta le gníomhachtú an fhógra
05/10/2020
Dáta deiridh an iarratais
19/10/2020
Dáta tosaithe
26/10/2020
Líon folúntas
1
Athfhógra
Yes
Painéal na nIarratasóirí
Yes
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
Fixed Term - Part Time position.
Specialist Subject - PE teacher required.
2 hours per week, candidate must be registered with the teaching council under routes 1, 2 or 4 (under certain conditions). Timetabling restrictive under Covid arrangements, therefore hours are inflexible and availability on Wednesdays are preferred.

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • CV (Ceanglóir Neamhcheangailte / Sleamhnáin)
  • Moltóirí (ainm, ról, uimhir teagmhála)
  • Clárú na Comhairle Múinteoireachta
Aighneachtaí Iarratais
Ríomhphost
Déan iarratas chuig
Principal
Eolas breise
www.stmarksnewbridge.com
Priontaigh an postáil seo