Teacher

Sonraí Scoile
Ainm na Schoile
Booterstown Boys
Seoladh Poist
Booterstown
Blackrock
A94AC97
Contae
Áth Cliath
Inscne na Scoile
Boys
Leibhéal na scoile
Primary
Cineál Scoile
Mainstream
Pátrúnacht na Scoile
Catholic
Líon Iomlán na Foirne Teagaisc
19
Líon Rollacháin Reatha
326
Uimhir Rolla na Schoile
06200O
Sonraí Poist
Ceannlíne
Teacher
Comhartha aitheantais an Phoist
1623
Catagóirí Folúntas
Múinteoir
Cineál poist
Téarma Seasta
Dáta le gníomhachtú an fhógra
21/08/2020
Dáta deiridh an iarratais
28/08/2020
Dáta tosaithe
31/08/2020
Líon folúntas
1
Athfhógra
Yes
Painéal na nIarratasóirí
Yes
Féadfar painéal inmheánach d’iarratasóirí oiriúnacha a bhunú chun folúntais a líonadh a d’fhéadfadh tarlú laistigh de thréimhse ama ar leith ón dáta a cheadaíonn an Bord an t-iarrthóir rathúil - (poist mhúinteoireachta: laistigh de cheithre mhí; poist mar CRS: ar feadh na scoilbhliana).
Eolas breise
This is a fixed-term position with initial duties in a SET setting joining a team of four other SET teachers. Please detail experience in supporting children with special educational needs.

Conas iarratas a dhéánamh
Riachtanais iarratais
  • Litir Iarratais
  • Foirm Iarratais Chaighdeánach do Phoist Teagaisc
  • Clárú na Comhairle Múinteoireachta
  • Gráid don Chleachtas Teagaisc
Aighneachtaí Iarratais
Ríomhphost
Déan iarratas chuig
Mary O'Reilly, Chairperson
Eolas breise
www.stmarysbooterstown.ie
Priontaigh an postáil seo