Cláraigh do scoil

Cliceáil ar an séanadh seo a leanas agus cliceáil ar an gcnaipe thíos chun leanúint ar aghaidh le do chlárú:
  • Tuigim go gcaithfidh an scoil clárú ar an gcóras Staffroom tríd an tairseach seo sula bhfógráitear folúntas ar shuíomh gréasáin Staffroom.
  • Tugaim mo chead do Staffroom na sonraí atá á gcur ar fáil agam don láithreán gréasáin seo a phróiseáil le húsáid chun na críocha ar bailíodh iad, agus ar bhealach trédhearcach agus measúil a chomhlíonann caighdeáin GDPR.
  • Tuigim go gcaithfidh an fhaisnéis a chuirtear ar fáil sa phróiseas clárúcháin a bheith cruinn agus go ndéantar an clárú i ndea-rún.
  • Tuigim nach bhfuil aon fhreagracht ar Staffroom maidir le cruinneas nó ionraiceas na faisnéise laistigh den bpróiseas clárúcháin ar an suíomh gréasáin seo.
  • Tuigim go bhfuil an próiseas clárúcháin saor in aisce. Gacaim leis, áfach, go gcuirtear táille ballraíochta i bhfeidhm d’fhonn post a fhógairt agus go bhfuil cuntas PayPal nó modh den chineál céanna ag teastáil chun aon fholúntas a fhoilsiú. Bionn síntiúis bailí ón 1 Meán Fómhair go dtí an 30 Lúnasa gach bliain agus clúdaíonn an síntiús fógraí poist gan teorainn.
  • Glacaim leis go bhféadfadh Staffroom teagmháil a dhéanamh liom nó leis an scoil ó am go chéile maidir lena sheirbhísí nó seirbhísí gaolmhara.
  • Polasaí Príobháideachais Staffroom agus an suíomh gréasáin seo léite agam.
  • Téarmaí agus Coinníollacha agus an suíomh gréasáin seo léite agam.

Sonraí Pearsanta


Sonraí na Schoile