Scoil Lán Ghaelach

POSTANNA IS DÉANAÍ

Special Needs Assistant

Special Needs Assistant

Secretary

Secretary

Teacher

Teacher

SET – Special Education Teacher

SET – Special Education Teacher

Leibhéal Bunscolaíochta

Fógraigh Ról Mar Mhúinteoir Ionaid

Cláraigh Mar Mhúinteoir Ionaid

Faigh Foláirimh