Scoil Lán Ghaelach

POSTANNA IS DÉANAÍ

Teacher

Teacher

2 x Part time Special Needs Assistant

2 x Part time Special Needs Assistant

Part time (23 hours) SET/EAL teacher

Part time (23 hours) SET/EAL teacher

Teacher

Teacher

Leibhéal Bunscolaíochta

Fógraigh Ról Mar Mhúinteoir Ionaid

Cláraigh Mar Mhúinteoir Ionaid

Faigh Foláirimh